STICHTING "Care About Weims"

Hulp bij Herplaatsen & Welzijn van Weimaraner

Wij bemiddelen en screenen tussen de herplaatser- en toekomstige baasjes in het belang van de Weim . Wij richten ons alleen op de Weims die zich in Nederland of (Franstalig) België bevinden. We kunnen uitzonderingen maken, echter moet dit haalbaar zijn wat betreft diverse meespelende factoren.

Wanneer de hond over een stamboom beschikt moet de fokker eerst in kennis gesteld worden voordat wij acties ondernemen. Tevens vragen wij (eventueel) de Cambell test, gezondheidsverklaring, vaccinatieboekje, in te zien en altijd te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Wij sturen de nieuwe eigenaar de afstandsverklaring wanneer u samen overgaat tot adoptie. Bij voorgaande bijtincidenten vragen wij een Gedragsbeoordeling alvorens we overgaan tot screenen en evt. adoptie.

home
home
home

Onze missie

Zorg dragen voor iedere Weim! Met of zonder stamboom. Geen pups vanuit nesten. Wij zijn stellig tegen elke vorm van broodfok.

💚"We kunnen nooit alle honden van de Wereld redden, maar wel de Wereld van 1 Hond"

Onze Visie

Wij zijn voorstander van een positieve bejegening en positieve trainingsmethodes. Wij zijn geen Gedragsdeskundigen maar weten wel de weg naar gespecialiseerde mensen wanneer u tegen problemen aan loopt. We zijn er ook voor u na de herplaatsing.

Onze waarden

Wij hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van Weimaraners. Wij verrichten onze dienstverlening op vrijwillige basis en verdienen hier zelf niets aan.

💚Donaties zijn daarom enorm welkom. Hiermee kunnen we nl middelen inzetten om spoed te verrichten, zoals telefoon en/ of privégesprekken, huisbezoeken, vervoer, gedragsrapporten, ( tijdelijke) opvang, dierenartskosten, etc.

💚De uiteindelijke contacten en onderhandelingen verlopen tussen de eigenaar en de geïnteresseerde. Zij hebben de beslissende factor.

💚Deze pagina is voor IEDEREEN DIE HET BESTE VOOR HEEFT MET ELKE WEIM. Alle vormen van negativiteit en/of discussie hanteren wij niet op deze pagina.

💚Reageer snel bij (mogelijke) interesse! De herplaatsingsprocedure kan snel verlopen. Helaas moeten wij dan soms mensen teleurstellen.

💚Ook bieden wij de mogelijkheid om bij ons een anonieme melding te maken bij mishandeling of (mogelijke) verwaarlozing van Weimaraners. Tevens mentaliteitsmeldingen over baasjes wat betreft de omgang met hun Weimaraner valt hier onder.

💚Pure Love & Care About Weims.. Hèlen & Annelies 00 31(0) 6 468 898 16

💚Voor eventuele gevolgen uit herplaatsingen is Stichting “Care About Weims” niet verantwoordelijk.